Posouzení záměru výstavby nové výrobní haly společnosti Korado a.s. Česká Třebová z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.

Realizace: rok 2010

Zadavatel

BKN spol. s r.o.

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339