Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč - dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339