Změna využívání stavby: výrobní hala pletárny na výrobu bublinkové fólie z granulátu – oznámení záměru EIA

Realizace: rok 2015

Zadavatel:

Jasobal s.r.o.

Kontaktní osoba:

Dr. Ing. Jiří Marek

Mobil: 602 108 339