Zpracování oznámení EIA a žádosti IPPC (DMC - fáze 2)

Realizace: rok 2011

Zadavatel

INTERPLAN-CZ s.r.o., Brno

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339