Zpracování oznámení EIA pro parkoviště v areálu Siemens Elektromotory Mohelnice

Realizace: rok 2012

Zadavatel

INTERPLAN-CZ s.r.o., Brno

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339