Ekologická újma - finanční zajištění, hodnocení rizik provozní činnosti

Realizace: rok 2012

Zadavatel

DAKO CZ a.s. Třemošníce

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339