Ekologický audit pro spol. Hüttenes - Albertus CZ s.r.o.

Realizace: rok 2014

Zadavatel:

Hüttenes - Albertus CZ s.r.o.

Kontaktní osoba:

Dr. Ing. Jiří Marek

Mobil: 602 108 339