Ekologický audit v areálu DSS Svatava

Realizace: rok 2014

Zadavatel:

Continental Cargo Carriers Trucking s.r.o. Sokolov

Kontaktní osoba:

Petr Štorek
Mobil: 602 135 073