Hydrogeologický dozor nad likvidací ekologických následků havárie u obce Choteč

Realizace: rok 2005

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339