Likvidace následků dopravní nehody na 44 km silnice I/37

Realizace: rok 2007

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339