Odborný dozor nad likvidací ekologických následků havárie u obce Podhradí

Realizace: rok 2004

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339