Akustická studie pro záměr „Stavební úpravy koupaliště Ládví“

Realizace: rok 2012

Zadavatel

INTERPLAN-CZ s.r.o.

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339