Hluková studie pro novostavbu domova důchodců Jiříkov

Realizace: rok 2011