Hluková studie pro záměr novostavba montážní haly s administrativou v k.ú. Skořenice

Realizace: rok 2011

Zadavatel

EKOKLIMA A/C s.r.o.,, Choceň

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339