Hluková studie-vliv okolní dopravy v chráněném venkovním prostoru domu č.p. 1199

Realizace: rok 2012

Zadavatel

Městský úřad Jindřichův Hradec

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339