Kanalizace a čistírna odpadních vod Bojanov, Horní Bezděkov

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Městys Bojanov

Forma realizace:

Vedoucí účastník sdružení
"Sdružení Bojanov - ČOV a kanalizace"

Celková cena díla bez DPH:

43.733.832,36 Kč
(z toho Vodní zdroje Ekomonitor 26.240.299,42 Kč bez DPH)

Bližší informace najdete v našem referenčním listu zde.