Kanalizace a čistírna odpadních vod Vepříkov - Miřátky

Realizace: roky 2016 - 2017

Objednatel:

Obec Vepříkov

Cena díla bez DPH:

19 776 998,14 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Bližší informace viz náš referenční list zde.