Modernizace čistírny odpadních vod Lesonice

Realizace: roky 2016 - 2017

Objednatel:

Obec Lesonice

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Cena díla bez DPH:

2.966.158 Kč

Bližší informace najdete v našem referenčním listu zde.