Oprava a úprava koryta vodního toku Slatinka s přítoky

Realizace: rok 2016

Objednatel:

Povodí Labe, s. p. Hradec Králové

Cena díla bez DPH:

5 925 102,81 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Další informace viz náš referenční list zde.