Oprava kanalizace a vodovodu v ulici Horní - Votice

Realizace: rok 2016

Objednatel:

Město Votice

Cena díla bez DPH:

2 517 106,30 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Další informace viz náš referenční list zde.