Rekonstrukce čistírny odpadních vod Kobylá - Domov pro seniory Javorník

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Olomoucký kraj

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Cena díla bez DPH:

1.520.368,43 Kč

Bližší informace najdete v našem referenčním listu zde.