Šumický potok, Pohořelice, ř. km 0,000 - 1,700 - oprava koryta

Realizace: roky 2016 - 2017

Objednatel:

Povodí Moravy, státní podnik

Cena díla bez DPH:

586 068,56 Kč

Odtěžení nánosů, odstranění náletových dřevin, oprava opevnění u mostů.