Těžení nánosů, oprava a úpravy vodního toku Sloupnický potok

Realizace: rok 2016

Objednatel:

Povodí Labe, s. p., Hradec Králové

Cena díla bez DPH:

3 580 000 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Bližší informace viz náš referenční list zde.