Těžení nánosů Z2 (Ležák, Bítovany a VD Kobylnice)

Realizace: rok 2015

Objednatel:

Povodí Labe, státní podnik

Cena za dílo bez DPH:

Ležák, Bítovany - 813 104 Kč
VD Kobylnice - 151 785,84 Kč