Úprava odvodnění hřiště Zlín - Maják

Realizace: roky 2015 - 2016

Objednatel:

Statutární město Zlín

Cena díla bez DPH:

696 677,85 Kč

Forma realizace:

Havní dodavatel

Informace viz též náš referenční list zde.