Vodojem v obci Temešvár

Realizace: rok 2016

Objednatel:

Obec Temešvár

Cena díla bez DPH:

2 450 157 Kč

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Bližší informace viz náš referenční list zde.