VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod

Realizace: roky 2019 - 2020

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10

 

Hlavní řešitel zakázky a kontakt na něj

Ing. Stanislava Šedivá, 724 237 649

Kontaminanty:

odpadní vody

Forma realizace:

Hlavní dodavatel

Cena dle SOD (bez DPH):

11 649 366,80,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZ Dyje, středisko Bítov - výstavba čistírny odpadních vod

Popis zakázky:

Jedná se o výstavbu čistírny odpadních vod pro areál Vojenského lázeňského a rekreačního areálu v obci Bítov.

V rámci výstavby ČOV byla provedena úprava stávající kanalizace a vybudování vyrovnávací nádrže. Odpadní vody natékají do vyrovnávací nádrže, která je vybavena přepážkou na zachycení plovoucích a hrubých usaditelných nečistot. Odtud jsou odpadní vody čerpány kalovými čerpadly do strojních česlí. Dále odpadní vody natékají do biologické linky ČOV. K separaci vyčištěné vody od aktivovaného kalu slouží nanofiltrace. Vyčištěná voda je dezinfikována pomocí UV lamp a dále je uskladněna v zásobní nádrži. K uskladnění přebytečného kalu slouží provzdušňovaná nádrž přebytečného kalu. Na ČOV je zajištěno chemické odbourávání fosforu dávkováním hlinitých nebo železitých solí do nitrifikační části aktivační nádrže. Vyčištěná voda je využívaná k závlaze travnatých ploch v areálu, přebytek je vsakován na pozemku investora.

Zhotovitel zajišťuje zkušební provoz ČOV v délce 6 měsíců.

 

Předmětem zakázky bylo:

  • MBR ČOV pro 186 EO
  • 3 ks sklolaminátových nádrží (3 x 22 m3)
  • výstavba provozní budovy ČOV vč. zpevněných ploch a oplocení
  • 27 m kanalizace PP SN10 DN 300
  • 46 m kanalizace PP SN10 DN 250
  • 96,5 m výtlaku z PE RC DN 65 mm
  • vsakovací žebro + vsakovací nádrž
  • stavební a technologická elektroinstalace

 

Doba realizace:                                1. 9. 2019 – 1. 4. 2020

 

 

Připojené fotogalerie