Odborný posudek o ochraně ovzduší vč. vypracování, projednání a podání žádosti o povolení umístění a stavby zdroje znečišťování ovzduší

Realizace: roky 2012 - 2013

Zadavatel

BIB Architects s.r.o., Praha 6

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339