Provozní řád podle vyhl. 216/2011 Sb. pro KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o.

Realizace: rok 2014

Zadavatel:

KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o.

Kontaktní osoba:

Dr. Ing. Jiří Marek

Mobil: 602 108 339