Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší podle vyhl. 415/2012 Sb. pro CGCZ Projekt 2

Realizace: rok 2018

Zadavatel:

Interplan-CZ s.r.o.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339