Provozní řád vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší podle vyhl. 415/2012 Sb. pro sanaci skládky u obce Proseč u Humpolce

Realizace: rok 2018

Zadavatel:

ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339