Rozptylová studie - betonárka Skuteč

Realizace: rok 2012

Zadavatel

MERIT s.r.o. Slatiňany 

Kontaktní osoba

Mobil

Dr. Ing. Jiří Marek

602 108 339