Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění a k provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší na akci Sanace bývalé skládky kalů u obce Proseč

Realizace: rok 2018

Zadavatel:

ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH, o.p.s.

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339