Žádost o vydání závazného stanoviska k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování ovzduší pro Jasobal s.r.o., provozovna Chrast

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

Jasobal s.r.o.

Kontakt:

Dr.. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339