Žádost o závazné stanovisko k umístění a provedení stavby stacionárního zdroje znečišťování ovzduší pro záměr CG CZ Project 2

Realizace: rok 2018

Zadavatel:

Takenaka Europe GmbH

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339