Žádost o změnu povolení provozu stacionárních zdrojů vyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, pro KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o., Chrudim

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

Takenaka Europe GmbH

Kontakt:

Dr. Ing. Jiří Marek
mobil: 602 108 339