Bojanov, místní část Kovářov – Zdroj vody a veřejné odběrné místo

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Městys Bojanov

Cena bez DPH (z rozpočtu):

cca 2,5 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Jiří Čtvrtečka
mobil: 607 040 676

Novostavba úpravny vody včetně technologie, trubních a elektro propojení, vodojemu a jímky na odpadní vodu, vystrojení studny z vrtu HVK-1 a oplocení vrtu.