Červená Voda – Rekonstrukce ČOV

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Obecní úřad Červená Voda

Investiční náklady bez DPH:

cca 33 - 38 mil. Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Předmětem studie je zjištění a hodnocení stávajícího stavu, rozbor a bilance přitékajících odpadních vod (průmyslových a komunálních) s ohledem na kvantitativní a kvalitativní ukazatele, návrh komplexní rekonstrukce ČOV, zhodnocení možnosti separátního čištění komunálních odpadních vod, a to vč. odhadu investičních a provozních nákladů.