České Meziříčí – dostavba kanalizace v ul. Osvobození, České Meziříčí

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec České Meziříčí

Cena bez DPH (z rozpočtu):

12 mil. Kč

Kontakt:

Jaroslava Čmelíková
mobil: 607 040 685

Předmětem řešení této akce je vypracování projektové dokumentace pro stavbu splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně kanalizačních přípojek v lokalitě novostaveb u hřbitova v ul. Osvobození v Českém Meziříčí. Součástí této projektové kanalizace je také propojení dešťové kanalizace.