Český Rudolec – místní část Matějovec - vrtaná studna MT-1 včetně připojení

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Český Rudolec

Cena bez DPH (z rozpočtu):

1,2 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Eliška Schreinerová
mobil: 720 950 132

Jedná se o novou stavbu, která je rozšířením a posílením stávající vodovodní soustavy. Předmětem řešení projektu je tedy výstavba a vystrojení studny z vrtu MT-1 a napojení nového výtlačného potrubí ze studny MT-1 na stávající výtlak ze studny S1, v blízkosti této studny v armaturní šachtě. Součástí projektu je silové a ovládací kabelové napojení.