Čkyně – místní část Horosedly - vrtaná studna HG-1 včetně připojení

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Čkyně

Cena bez DPH (z rozpočtu):

830 tis. Kč

Kontakt:

Ing. Eliška Schreinerová
mobil: 720 950 133

Přebudování nového vrtu HG-1 na studnu, propojení této studny s vodojemem a napojení vodojemu a nové studny na zdroj elektrické energie za účelem posílení obecního vodovodu v obci Horosedly.