Čkyně – posílení vodárenské soustavy

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Obec Čkyně

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Předmětem řešení této projektové dokumentace je posílení vodárenské soustavy Čkyně. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodojemu, výstavbu nového vodojemu o objemu 200 m3 včetně úpravny vody, propojení s technologií stávajícího vodojemu a úpravny vody a napojení navržené vodárenské soustavy a navrženého vodovodního řadu z potrubí PE De160 délky cca 1000 m na stávající vodovod v obci. Součástí této projektové dokumentace je také návrh el. přípojky.