Dobronín - výstavba ČOV

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Česká republika - MInisterstvo obrany

Cena bez DPH (z rozpočtu):

6 mil. Kč

Kontakt:

Jaroslava Čmelíková
mobil: 607 040 686

Splašková kanalizace ve vojenském areálu Dobronín a návrh nové ČOV s vyústěním do stávající kanalizace.