Dolní Krupá – vrtaná studna DK-1 včetně připojení

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Dolní Krupá

Cena bez DPH (z rozpočtu):

1 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Eliška Schreinerová
mobil: 720 950 135

Jedná se o novou stavbu, která bude zdrojem vody pro posílení stávající vodovodní soustavy. Předmětem řešení je výstavba a vystrojení studny z nového vrtu DK-1, napojení nového výtlačného potrubí na nově rozšiřovaný stávající vodojem (řešeno samostatnou PD), nové kabelové připojení studny DK-1 ze stávajícího vodojemu a rekonstrukce stávajícího oplocení, které bude vymezovat ochranné pásmo nové vrtané studny DK-1.