Domov pro seniory Javorník - rekonstrukce ČOV Kobylá nad Vidnávkou

Realizace: rok 2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj

Investiční náklady bez DPH:

106 480,00 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr a provedení inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení. Předmětem PD je kompletní rekonstrukce stávající ČOV.