ERA-PACK - ČOV s napojením do kanalizace

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Era - Pack s.r.o.

Cena bez DPH (z rozpočtu):

600 tis. Kč

Kontakt:

Jiří Karbusický
mobil: 606 094 170

Čištění a odvod splaškových vod ze stavby objektu lékárny a zázemí na parcele p. č. 1917/9 v k. ú. Chrudim, instalace prefabrikované ČOV a provedení potrubních vedení pro přívod splaškových vod a odtok vyčištěných odpadních vod do areálové kanalizace.