Golf Resort Kunětická Hora - Změna ukládání plavené škváry

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Elektrárny Opatovice, a.s.

Cena bez DPH (z rozpočtu):

6,5 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Tomáš Mládek
mobil: 720 071 474

Předmětem řešení této projektové dokumentace je převedení plavené škváry z největší laguny (ozn. laguna 1) do vzdálenějších menších lagun (ozn. laguna 2 a laguna 3) v areálu Golf Resort Kunětická Hora, dříve odkaliště Dříteč.

Dokumentace řeší:

  • prodloužení trasového vedení výtlačného potrubí do výše zmiňovaných lagun a materiálové provedení potrubí
  • umístění armaturních šachet na výtlačném potrubí
  • související objekty se stavbou výtlačného potrubí (podzemní opěrné bet. bloky, stabilizace vyústění do lagun)
  • v neposlední řadě jsou řešeny úpravy terénu pro potřeby stavby