Holice – Stadion Dukelská - zdroje vody pro závlahy

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Město Holice

Investiční náklady bez DPH:

72 700,00 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Projektová dokumentace a inženýrská činnost řešící zajišťění podzemní a povrchové vody pro závlahy sportovního areálu v Holicích.