Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města

Realizace: rok 2017

Objednatel:

Město Horažďovice

Investiční náklady bez DPH:

1 248 000,00 Kč

Kontaktní osoba:

Ing. Daniel Kotaška
Mobil: 606 623 068

Předmětem plnění této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace a provedení související
inženýrské činnosti stavby: Horažďovice – kanalizace a likvidace odpadních vod v místních částech města.