Horka - Vodní nádrž Horka

Realizace: rok 2018

Objednatel:

Obec Horka

Cena bez DPH (z rozpočtu):

2,8 mil. Kč

Kontakt:

Ing. Tomáš Mládek
mobil: 720 071 47

Předmětem řešení projektové dokumentace je rekonstrukce, oprava a odbahnění malé vodní nádrže Horka se stálým přítokem za účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejího technického stavu a navrácení základních vodohospodářských funkcí, dále za účelem zvýšení zásob užitkové vody pro obec, vytvoření zásob vody pro případně hašení požárů.